Home / Våra tjänster / Grain Watch / Hårdvara – Sensorer

Temperaturlinorna med digitala sensorer genererar övervakningsdata till systemet. De digitala sensorerna sitter som standard med 2 eller 3 meters delning oavsett längd på temperaturlina vilken anpassas utifrån behov. Alla temperaturlinor är konstruerade för långvarig och kontinuerlig drift. Ingen sensorkalibrering eller underhåll behövs. Snabb och smidig installation gör det enkelt att säkerställa övervakning av ditt spannmål.

Grain Watch Temperaturlina – GWSL1100

  • Takbelastning under tömning/fyllning 25 kg/m.
  • Draghållfasthet mer än 2 500 kg.
  • Diameter 9,9 mm.
  • Används normalt upp till 40 m.
  • Två olika huvuden för tre olika typer av montage.
Läs mer

Grain Watch Temperaturlina – GWSL2100

  • Takbelastning under tömning/fyllning 50 kg/m.
  • Draghållfasthet upp till 10 000 kg.
  • Diameter 17 mm.
  • Används normalt upp till 80 m.
  • Tre olika huvuden för tre olika typer av montage.
Läs mer

Komponenter till Grain Watch

Gränssnitt

Grain Watch erbjuder två olika gränssnitt. Grain Watch Standard är tillgänglig via Grain App och Grain Watch Advanced är tillgänglig via webben samt lokalt på PC.

Läs mer

Temperaturlinor

Temperaturlinorna med digitala sensorer genererar övervakningsdata till systemet.

Läs mer

Nätverksswitch & Nätverkskontroller

Nätverksswitchen sammankopplar temperaturlinorna och nätverkskontrollern kopplar i sin tur ihop nätverksswitchen med anslutningsenheten för produkten Grain Watch Standard.

Läs mer

Anslutningsenhet

Anslutningsenheten sammankopplas med Nätverkskontrollern och ger därmed möjlighet för uppkoppling till Grain App, gränssnittet för produkten Grain Watch Standard.