Home / Så funkar det

Så funkar det

Här hittar du mer information om hur produkterna inom Grain Control fungerar.

När du fyller din tork med nyskördat spannmål med varierande fuktkvot känner en försensor tidigt i flödet av spannmålets beskaffenhet. Detta ger data till torkregulatorn om variationer på inkommande spannmål. Denna data tillsammans med data från temperatursensorn i kylzonen möjliggör noggrann och effektiv torkning av ditt spannmål. Ju mer tid torken används desto mer lär sig torkregulatorn om hur olika variationer påverkar processen och om hur regleringen kan förbättras.

Så funkar det

Här hittar du mer information om hur produkterna inom Grain Watch fungerar.

Temperaturlinorna består av ett antal sensorer med sfäriskt täckningsområde på 6 m. Silons volym avgör därmed behovet av antal sensorer. Sensorerna sitter med 1, 2 eller 3 m delning på varje temperaturlina.

Temperaturlinorna hängs i betong- eller stålsilo och monteras på olika vis beroende på silons konstruktion och kundens önskemål. Dessa faktorer avgör vilken upphängningstyp på temperaturlina som ska användas.

Temperaturlinorna består av ett antal sensorer med sfäriskt täckningsområde på 6 m. Silons volym avgör därmed behovet av antal sensorer. Sensorerna sitter med 1, 2 eller 3 m delning på varje temperaturlina.

Temperaturlinorna hängs i betong- eller stålsilo och monteras på olika vis beroende på silons konstruktion och kundens önskemål. Dessa faktorer avgör vilken upphängningstyp på temperaturlina som ska användas.