Home / Så funkar det

This is How Grain Control works

Below you will find additional information on how the products within Grain Control work.

Fördelar

Siloplanen ger en snabb överblick över silons innehåll.

Färgerna och symbolerna anger typen av spannmål på varje plats.

Övervaka spannmålsinnehållet i intagsgropen när spannmål kommer från åkrarna.

Transportwidget för att presentera vald transport. Snabb tillgång till att göra nya val.

Klicka på en silo för att få mer detaljerad information om innehållet i den silon.

Innehållet i intagsgropen är tydligt angivet. Systemet startar inte förrän innehållet har valts. Detta för att undvika att starta en transport med okänt spannmål.

Spannmålsinformationen flyttas från silo till silo under transport. Alltså hålls siloinnehållet alltid uppdaterat.

Tydlig varning när man riskerar att blanda olika spannmålssorter. Systemet startar inte transporter där spannmål kan blandas.

Torkstatus visas*

Elevator load is indicated*

* Tillägg som behöver beställas separat.

En siloplan används för att välja startpunkt och slutpunkt för transporten. Du behöver inte avgöra vilken maskin som behövs för varje enskild transport, systemet tar hand om det åt dig.

Färgade ramar och pilar anger vilka platser som är inblandade i de olika transporterna. De ger en snabb visning av vilka transporter som pågår.

Systemet hanterar automatiska köer för att fylla respektive tömma en tork eller silo.

Lägg till upp till fem platser att transportera från eller till.

Systemet avancerar automatiskt från en plats till en annan i listan.

Gör det möjligt att planera intag eller torkprocess på kvällen innan arbetet påbörjas dagen efter. Minskar stress och misstag under den stressiga skördetiden.

Spannmålsinnehållet i varje silo anges tydligt under transportplaneringen. Detta gör det enkelt att välja rätt platser så att misstag undviks.

Den traditionella vyn för flödesscheman visar vilka maskiner som används för varje transport.

Med en färg för varje transport blir det enkelt att ha koll på vilken maskin som är inblandad i varje körning.

Varje maskin kan vid behov nås för detaljerade inställningar.

Notera: Antalet möjliga parallella transportprocesser beror på antalet tillgängliga transportutrustningar och hur de fysiska anslutningarna är uppbyggda mellan dem.

Larmhistorik för alla olika maskiner.

Föreslagna lösningar för varje larm.

Detaljerad information om larmet.

Komplett lista för all din utrustning.

Drifttimmar för alla maskiner.

Antal start/stopp.

Fullständig dokumentation av alla Skandia Elevators produkter.

Monteringsanvisningar.

Underhållsinstruktioner.

Produktblad.

Anslutningsinstruktion.

Fullständig digital lösning för din spannmålslagring.

Non-stop access till din spannmålsförvaring.

Alla vanliga grödor är fördefinierade i en rullningslista.

Lätt att ändra definitioner för speciella grödor.

When you fill your drier with freshly harvested grain with varying moisture content, a sensor senses the nature of the material early in the flow. This provides input to the regulator if variations occur on incoming material. This, together with an extra temperature sensor in the cooling zone, makes the drier significantly more efficient and accurate in terms of finished dried material. The longer the drier is used, the more the regulator learns about how different variations affect the process and how it should regulate in the future.

Gränssnitt med hög användarvänlighet

Skärmen har ett smart gränssnitt som gör den mycket användarvänlig. Alla värden för de olika sensorerna visas överskådligt. I menyn kan man enkelt lägga till och koppla ifrån sensorer, följa trenden och se prestandan historiskt och i realtid.

The Grain Control Drier AMY system is backwards compatible, which means that it can be connected to all AMY systems.

This is How Grain Watch works

Nedan kan du filtrera mellan våra olika Grain Control-produkter, för att se alla intressanta detaljer och en översikt över gränssnitt med mera.

()

Så funkar Grain Balance

Nedan kan du filtrera mellan våra olika Grain Control-produkter, för att se alla intressanta detaljer och en översikt över gränssnitt med mera.

Non-stop access till din spannmålsförvaring.

Fullständig översikt över alla olika grödor i ditt lager.

Användarvänlig övervakning av din förvaring.

Välj vilket fält du skördar från, så tar appen hand om resten.

Enkel åtkomst till senaste inlastningsdata.

Odefinierade inlastningar är enkla att definiera i efterhand.

Sju dagars sammanfattning av totala inlastningar per/dag.

Enkel inställning av fält.

Lätt att definiera vilken gröda du odlar på varje åker.

Alla vanliga grödor är fördefinierade i en rullningslista.

Lätt att ändra definitioner för speciella grödor.

Automatisk beräkning av avkastning/fält.

Appen stöder årlig skördehantering.

Få tillgång till förra årets data för utvärdering mellan åren.

Fullständigt, snabbt och effektivt stöd för import av dina odlade grödor och fält från Dataväxt.